Biografija
Pesmi iz zbirke Retro perspektiva (izpovedi z vsebino, kaj smo doživljali, kaj doživljajo mladi sedaj in v prepričanju, da bodo podobno doživljale generacije podobne starosti tudi v bodoče) in izbranim podnaslovom »Pa zakaj ne bi sledil svojemu srcu«, so nastajale kot odsev družbenega stanja in podoživljanje čustvenih stanj avtorja v trenutkih, ki so prevevali  njega in njegovo generacijo v obdobju sredi osemdesetih let pa do  danes. Avtor odločitev za zapis in izdajo v knjižni obliki sprejme takrat,  ko se odloči za praznovanje svojih petdeset let na drugačen, ne vsakdanji način. Ob praznovanju prijateljem podari lastno pesniško zbirko, ki jo delno tudi ob enaki priložnosti tudi uglasbi.

O avtorju

Darko Grgič je diplomiral na Ekonomski  fakulteti v Ljubljani, podiplomski specialistični študij pa na Fakulteti za Management v Kopru.  V svoji poklicni karieri se je vedno srečeval  z izzivi v sferi preoblikovanja in vodenja  podjetij, v vodenju družbe deluje tudi danes. Aktivno se udejstvuje predvsem v krogih in društvih katerih namen je poglabljanje dobrih  medčloveških odnosov in nudenju pomoči potrebnim.